Privacyverklaring NoRRoD

Op dit privacy protocol is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eindhoven, 4 juni 2012