Vind zelf uw antwoord:

Welke rechten heb ik?

U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en inzage in persoonsgegevens die van u zijn opgeslagen, alsmede het recht een verzoek tot wijziging in te dienen. PDC B.V. zal op dergelijke verzoeken binnen 4 weken schriftelijk reageren. Voor het verstrekken van informatie kan NoRRoD administratiekosten ad € 4,50 per verzoek in rekening brengen.

Mogelijk gemaakt door Zendesk